A0 Projectbureau voor bouwkunde & interieur

 

Spuiweg 80

3311 GV  Dordrecht

Start.
Over ons.
Projecten.
Realisatie.
Contact.

Wie zijn wij

A0 Projectbureau voor bouwkunde en interieur is een bureau dat is voort gekomen uit bouwkundig teken- en adviesbureau P. de Groot, dat is opgericht in 1991 door de naamhouder.

A0 Projectbureau voor bouwkunde en interieur is een bureau dat met vierentwintig jaar ervaring, op een procesmatige wijze zorgdraagt voor het ontwerpen en begeleiden van (her)huisvesting in de vorm van nieuw-, aan- en verbouw.

Concreet betekent dit, dat vanuit onze organisatie voor begeleiding en coördinatie van bouwactiviteiten wordt gezorgd op basis van vakbekwaamheid, deskundigheid en concrete bouwervaring. Dit vanaf het initiatief (idee) tot en met het in gebruik nemen van het gerealiseerde project, dus over het gehele traject.

Het bouwproces, vooral in voorbereiding maar ook in uitvoering, voeren wij eventueel uit in samenwerking met derden, wanneer dit een noodzakelijke aanvulling op onze disciplines betekent. Gedurende het gehele proces blijft de coördinatie en de supervisie in handen van ons bureau, dat tevens als aanspreekpunt blijft fungeren. In het bijzonder voor de opdrachtgever.

Hoe werken wij  

Bij het bieden van onze deskundigheid leggen wij de nadruk op kwaliteit en kostenbeheersing. Binnen dit kader staat een doelgerichte, gestructureerde en praktische aanpak voorop. Daarbij is het onze doelstelling om te komen tot het optimaliseren van de uitvoering van de wensen van de opdrachtgever, waarbij efficiëntie met minimale kosten voor op staat, met betrekking tot het te realiseren project

Dit alles komt tot stand op basis van een vertrouwensrelatie tussen de opdrachtgever en de adviseurs van ons bureau. Deze zullen de wensen en de belangen van de opdrachtgever optimaal inbrengen en behartigen gedurende het gehele traject. Op deze wijze kan een opdrachtgever zelfstandig en onafhankelijk participeren binnen het bouwproces.

Voor wie wij werken

Voor iedereen (particulieren, bedrijven, institutionele beleggers, overheden etc.), die plannen c.q. ideeën heeft, die uitgewerkt moeten worden tot een concreet geheel. Op deze manier krijgt de opdrachtgever de beschikking over de noodzakelijke professionele kennis, die hem in staat stelt onafhankelijk te blijven van personen, bedrijven of ondernemingen om zo snel mogelijk het beoogde doel te bereiken.